Google Earth & Geografie

Geografie is in wezen de wetenschap van de ontdekkingstocht van de wereld, waarbij het aardopppervlak wordt bestudeerd en zaken zoals cultuur, het plantenleven en de dierenwereld in kaart wordt gebracht. Ook onderwerpen zoals het (creëren of gebruiken van) het mileu en het verkeer behoren hiertoe. De grondlegger van de geografie, Alexander von Homboldt, beschreef het als volgt: “Ik zal planten en dieren verzamelen, warmte, elektrische en magnetische dingen van de atmosfeer onderzoeken, geografische lengte en breedte bepalen, bergen meten, maar dat alles is niet het doel van mijn reis. Mijn eigenlijke doel is het samen- en in elkaar geweefde van alle natuurkrachten te onderzoeken”.

Historisch gezien is de wetenschap van geografie altijd fysiek uitgevoerd: een aardrijkskundige trekt erop uit om het landschap elders in kaart te brengen. In de loopt der tijd is dit wel vergemakkelijkt met technologische ontwikkelingen en de vele innovaties die elkaar hebben opgevolgd. Hoewel sommigen vreesden voor het einde van de geografische wetenschap, heeft dit technologisch vernuft juist voor nieuwe mogelijkheden en vooruitgang gezorgd.

Hetzelfde geldt voor Google Earth. Dit platform – gelanceerd door Google, van origine een zoekmachine bedrijf – brengt de aarde in kaart op basis van fotografie en satelietbeelden. Door de continue mogelijkheden van dit platform, biedt het verdieping in de geografische wetenschap en is het een prachttool voor iedere aardrijkskundige liefhebber. Omdat het simpelweg niet altijd mogelijk is om veldonderzoek te doen, is het een ideal middel om vanuit huis toch de nodige ‘reizen’ te maken en te blijven ontdekken.

Google Earth

 

 

Geen Reacties